Jazda po alkoholu, jest nieodpowiedzialna, a ponadto surowo karana – to jedna z najczęstszych przyczyn drogowych wypadków. Sprawcami tego rodzaju wydarzeń, są zwykle osoby będące w przedziale wiekowym 25-39 lat. Pomimo tego, jak wynika z danych zgromadzonych przez Policję, ciągle ...

Przepisy prawa o ruchu drogowym, w myśl często nowelizowanej Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98,  poz. 602) dokładnie klasyfikują obowiązki i prawa kierowców oraz określają z precyzją, jakie kary grożą ...

Kierowca, u którego podczas rutynowej kontroli drogowej zostanie stwierdzona niedopuszczalna wartość alkoholu w wydychanym powietrzu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Niewiele jednak osób wie, że istnieje możliwość ubiegania się o tzw. warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po ...

Prowadzenie samochodu w Polsce jest zabronione. Kierowcy, którzy kierują pojazdem po spożyciu alkoholu, popełniają wykroczenie bądź nawet przestępstwo, w zależności od kwalifikacji czynu. Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji takiego zachowania jest utrata uprawnień do prowadzenia samochodu. Jak odzyskać prawo jazdy zabrane ...

Picie alkoholu w większości przypadków kojarzy się z przyjemnością, dobrą zabawą i brakiem ograniczeń. Czasami tak bywa, jednak nie zawsze. Jak donosi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, większość osób spożywających alkohol, nie powoduje negatywnych konsekwencji dla siebie i dla swojego ...

Prawo to niezwykle obszerna i zniuansowana dziedzina. Najlepiej ten fakt oddają zarobki prawników – ich stosunkowo wysoki poziom doskonale odzwierciedla to, ile pracy i systematycznego wysiłku trzeba podjąć, by dobrze opanować wszelkie zawiłości tego obszaru ludzkiej wiedzy i działalności. Prawo ...

Nasze życie dzieli się na sferę zawodową i sferę prywatną. Niekiedy jest to dla nas wyzwanie, by te dwie sfery zrównoważyć. Zadanie to jest jeszcze trudniejsze wówczas, gdy jesteśmy aktywnymi zawodowo rodzicami. W 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE ...

Nadzorować i karać – na doniosłość tych działań w życiu społecznym zwrócił uwagę już Michel Foucault. Dużą rolę w tym procesie odgrywają przepisy prawne. Prawo ma ogromne znaczenie dla ludzkiego życia. Większość spraw, które są związane z podejmowaniem ważnych z ...