Nietrzeźwość kierowców już od wielu lat stanowi ogromny problem na polskich drogach. Szczególnie podczas przerw świątecznych czy długich weekendów. Wiele osób myśląc, iż brak objawów upojenia czy tzw. kaca wskazuje na całkowite wytrzeźwienie – jest błędne. Każdy organizm w innym ...

Jazda po alkoholu, jest nieodpowiedzialna, a ponadto surowo karana – to jedna z najczęstszych przyczyn drogowych wypadków. Sprawcami tego rodzaju wydarzeń, są zwykle osoby będące w przedziale wiekowym 25-39 lat. Pomimo tego, jak wynika z danych zgromadzonych przez Policję, ciągle ...

Przepisy prawa o ruchu drogowym, w myśl często nowelizowanej Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98,  poz. 602) dokładnie klasyfikują obowiązki i prawa kierowców oraz określają z precyzją, jakie kary grożą ...

Kierowca, u którego podczas rutynowej kontroli drogowej zostanie stwierdzona niedopuszczalna wartość alkoholu w wydychanym powietrzu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Niewiele jednak osób wie, że istnieje możliwość ubiegania się o tzw. warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po ...

Prowadzenie samochodu w Polsce jest zabronione. Kierowcy, którzy kierują pojazdem po spożyciu alkoholu, popełniają wykroczenie bądź nawet przestępstwo, w zależności od kwalifikacji czynu. Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji takiego zachowania jest utrata uprawnień do prowadzenia samochodu. Jak odzyskać prawo jazdy zabrane ...

Picie alkoholu w większości przypadków kojarzy się z przyjemnością, dobrą zabawą i brakiem ograniczeń. Czasami tak bywa, jednak nie zawsze. Jak donosi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, większość osób spożywających alkohol, nie powoduje negatywnych konsekwencji dla siebie i dla swojego ...

Prawo to niezwykle obszerna i zniuansowana dziedzina. Najlepiej ten fakt oddają zarobki prawników – ich stosunkowo wysoki poziom doskonale odzwierciedla to, ile pracy i systematycznego wysiłku trzeba podjąć, by dobrze opanować wszelkie zawiłości tego obszaru ludzkiej wiedzy i działalności. Prawo ...

Nasze życie dzieli się na sferę zawodową i sferę prywatną. Niekiedy jest to dla nas wyzwanie, by te dwie sfery zrównoważyć. Zadanie to jest jeszcze trudniejsze wówczas, gdy jesteśmy aktywnymi zawodowo rodzicami. W 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE ...

Nadzorować i karać – na doniosłość tych działań w życiu społecznym zwrócił uwagę już Michel Foucault. Dużą rolę w tym procesie odgrywają przepisy prawne. Prawo ma ogromne znaczenie dla ludzkiego życia. Większość spraw, które są związane z podejmowaniem ważnych z ...