Prawo to niezwykle obszerna i zniuansowana dziedzina. Najlepiej ten fakt oddają zarobki prawników – ich stosunkowo wysoki poziom doskonale odzwierciedla to, ile pracy i systematycznego wysiłku trzeba podjąć, by dobrze opanować wszelkie zawiłości tego obszaru ludzkiej wiedzy i działalności. Prawo ...

Nasze życie dzieli się na sferę zawodową i sferę prywatną. Niekiedy jest to dla nas wyzwanie, by te dwie sfery zrównoważyć. Zadanie to jest jeszcze trudniejsze wówczas, gdy jesteśmy aktywnymi zawodowo rodzicami. W 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE ...

Nadzorować i karać – na doniosłość tych działań w życiu społecznym zwrócił uwagę już Michel Foucault. Dużą rolę w tym procesie odgrywają przepisy prawne. Prawo ma ogromne znaczenie dla ludzkiego życia. Większość spraw, które są związane z podejmowaniem ważnych z ...