Szukaj
Close this search box.
Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko – co trzeba wiedzieć?

Obowiązek alimentacyjny jest jednym z zadań, z którymi musi się zmierzyć rodzic dziecka. Jest on nakładany w momencie, gdy jeden z rodziców nie mieszka z drugim z nich i dzieckiem. Może być on nałożony drogą sądową podczas wyroku alimentacyjnego lub po postępowaniu o zabezpieczenie alimentów. Ich wysokość uzależniona jest od możliwości finansowych rodzica oraz od uzasadnionych kosztów utrzymania. Gdy jednak dochody dziecka pozwalają mu na pokrycie niezbędnych potrzeb w celu utrzymania się, to rodzic nie ma obowiązku wypłacania mu pieniędzy z tytułu alimentów. Rodzice mogą się uchylić od obowiązku alimentacyjnego jedynie wtedy, gdy dziecko nie wyraża chęci do usamodzielnienia się, pomimo takiej możliwości

Do którego roku życia trzeba płacić alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko należy płacić do momentu, w którym dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Zwykle jest to moment ukończenia przez dziecko edukacji i podjęcia pracy. Czasami jest to ukończenie studiów dziennych, dlatego czasem należy je wypłacać do ok. 24. roku życia. Gdy dziecko jest pełnoletnie, ale nie zdecydowało się kontynuować nauki, alimenty nie są wypłacane, ponieważ może podjąć pracę. Wypłacanie pieniędzy zostanie wstrzymane, gdy dziecko celowo nie poświęca czasu nauce i nie zdaje egzaminów, by dłużej otrzymywać pieniądze na utrzymanie się. Gdy dziecko dotknięte jest niepełnosprawnością lub chorobą, która uniemożliwia mu samodzielne utrzymanie się lub podjęcie pracy zarobkowej, rodzice są zobowiązani do wypłacania pieniędzy do końca życia, nawet gdy nie podejmie nauki. Gdy jednak dziecko studiuje w formie niestacjonarnej oraz podejmuje pracę, dzięki której będzie mogło zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe, nie przysługują mu alimenty. Gdyby zaszła niemożność podjęcia przez nie pracy, to obowiązek alimentacyjny nie wygasa. 

Czy trzeba płacić alimenty gdy dziecko uczy się zaocznie?

Gdy dziecko podejmie studia dzienne i poświęca swój czas na naukę, sprawa jest jasna – alimenty należą się dziecku do ukończenia przez niego studiów. Co jednak, gdy podejmie ono studia zaoczne? W tej sytuacji student jest w stanie podjąć pracę zarobkową, dlatego nie przysługują mu alimenty. Jednak w niektórych przypadkach, podjęcie przez dziecko studiów zaocznych nie jest warunkiem do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W przypadku kierunków, na których dziecko nie jest w stanie się utrzymać samodzielnie (na przykład medycynie czy prawie), rodzice nadal są zobowiązani do wypłacania swojemu dziecku pieniędzy

Komu płacić alimenty po 18 roku życia?

Od momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności, to właśnie ono uprawnione jest do pobierania pieniędzy z wniosku alimentacyjnego. Nie powinny więc być przesyłane na konto drugiego rodzica lub dostarczane do jego rąk, a bezpośrednio do osoby, która jest uprawniona do pobierania alimentów. Wcześniejsza zapłata drugiemu rodzicowi jest spowodowana faktem, iż rodzic jest przedstawicielem ustawowym osoby małoletniej przez pozostawanie pod władzą rodzicielską. Do 18. roku życia dziecko nie może wystąpić przed sąd z wnioskiem o płacenie alimentów ani też pobierać przelewanych przez płacącego alimenty rodzica pieniędzy. Dlatego pieniądze są dawane przedstawicielowi – drugiemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu. Osoba pełnoletnia może reprezentować samą siebie przed sądem, nie potrzebuje do tego rodzica, który będzie jego przedstawicielem w sprawie o alimenty. Jednak to od dziecka zależy, czy będzie chciało otrzymywać pieniądze na własne konto, czy wciąż na konto swojego drugiego rodzica