Szukaj
Close this search box.

Jazda po alkoholu – co grozi kierowcy?

Nie da się ukryć, że polskie przepisy względem kierowców, którzy decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, stale się zaostrzają. Tak naprawdę jednak zastosowane środki karne i prewencyjne w dalszym ciągu nie skłoniły niektórych zmotoryzowanych do tego, by dwa razy zastanowili się, zanim wsiądą za kierownicę po spożyciu substancji odurzającej.

Warto pamiętać, że kara ma dać kierowcom przede wszystkim cenną lekcję. Jednocześnie to oni sami powinni być świadomi tego, że alkohol zaburza ich zdolności motoryczne i percepcję rzeczywistości. Narażają więc nie tylko siebie samych i swoich pasażerów, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Warto więc dowiedzieć się, jakie konsekwencje niesie za sobą ten wybryk?

Jaka kara za jazdę po alkoholu 2022?

Na samym początku warto wiedzieć, że jazda po alkoholu, a jazda w stanie nietrzeźwości, to – z punktu widzenia prawa – dwa różne wybryki, które są inaczej traktowane. Jazda w stanie po spożyciu alkoholu, kiedy jego zawartość w wydychanym powietrzu nie przekracza 0,5 promila, traktowana jest jako wykroczenie. Natomiast jeśli kierowca podczas badania alkomatem „wydmucha” więcej niż 0,5 promila, wówczas traktowane jest to już jako przestępstwo. W przypadku wykroczenia, kierowca może spodziewać się, że kara zostanie wymierzona na podstawie artykułu 87 Kodeksu Wykroczeń. Wówczas kierowca może oczekiwać:

  • kary grzywny nie niższej niż 2,5 tysiąca złotych, ale nie wyższej niż 30 tysięcy złotych lub kary aresztu na 30 dni;
  • orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
  • 10 punktów karnych.

Z kolei jeśli kierowca prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości, będzie on już podlegał pod Kodeks Kary. Tam z kolei wymiar kary określany jest przez dwa, najważniejsze artykuły.

Artykuł 178a Kodeksu Karnego

Artykuł 178a Kodeksu Karnego odnosi się do kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. Wskazuje on na fakt, że wobec kierowcy może zostać orzeczona kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara więzienia do lat 2. Niemniej jednak jeśli kierowca był już za takie przestępstwo zatrzymany, wówczas może spodziewać się kary więzienia nawet do lat 5. Orzekany jest również zakaz prowadzenia pojazdu, który może obowiązywać nawet dożywotnio.

Artykuł 244 Kodeksu Karnego

Ten artykuł z kolei odnosi się do złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Jest to bowiem traktowane jako popełnienie kolejnego przestępstwa i jest ono karane. Wówczas kierowca może spodziewać się kary więzienia nawet do 3 lat.

Na jaki czas zabierają prawo jazdy po alkoholu?

Konsekwencje prawne prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu uzależniona jest od rodzaju popełnionego wybryku. W przypadku kiedy kierowca prowadził pojazd w z przekroczoną normą alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas jego uprawnienia mogą być zatrzymane na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. W przypadku kiedy kierowca prowadził pojazd mechaniczny po użyciu alkoholu, może się spodziewać odebrania uprawnień na okres 15 lat, a w szczególnych wypadkach nawet i dożywotnio.

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Sposób odzyskania prawo jazdy jest zależny od długości okresu, na jakie zostało ono zatrzymane. W przypadku kierowców, którzy stracili uprawnienia na okres nie przekraczający 1 roku sprawa jest znacznie łatwiejsza. Muszą się oni bowiem udać do właściwego wydziału komunikacji, zawnioskować od oddanie prawa jazdy i dokonać niezbędnych opłat. W przypadku kiedy jednak kierowcy stracili uprawnienia na okres większy niż 1 rok, konieczne będzie ponownie zdanie egzaminu na prawo jazdy. W tym celu trzeba najpierw umówić się na termin, zrobić badania lekarskie, a następnie zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym. Następnie kierowcy mogą wnioskować o odzyskanie straconych uprawnień.

Jazda pod wpływem alkoholu a ubezpieczenie OC

Jeśli kierowca decyduje się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu, musi jednocześnie wiedzieć, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność i nie może już polegać na ubezpieczeniu OC. Spowodowanie wypadku które miało miejsce podczas jazdy pod wpływem alkoholu wyłączone jest z odpowiedzialności ubezpieczyciela. W takim wypadku ubezpieczalnia nie pokryje wyrządzonych przez kierowcę szkód, a dodatkowo może zabrać nawet przysługujące zniżki. Wszystkie szkody kierowca będzie musiał w tym wypadku pokryć z własnej kieszeni.

Czy każda jazda po pijanemu jest karana?

W przypadku kiedy kierowca prowadzi pojazd mechaniczny w momencie gdy stężenie alkoholu przekracza dozwoloną normę, popełnia on wykroczenie lub przestępstwo. Wobec tego można jasno powiedzieć, że tak – każda jazda po pijanemu jest karana. Wymiar kary oczywiście zależy od tego, ile promili ma kierowca w wydmuchiwanym powietrzu. Przepisy co do jazdy pod wpływem alkoholu są wyjątkowo restrykcyjne, sąd może orzec dożywotni zakaz kierowania pojazdów mechanicznych, wpłatę na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym jak również karę bezwzględnego więzienia.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

W szczególnych przypadkach np. ze względu na młody wiek kierowcy, sąd może odstąpić od wymierzenia pełnej kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Nazywane jest to warunkowym umorzeniem postępowania karnego. W takich wypadkach jednak kierowca musi być świadomy, że kara zostaje zawieszona na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat. Przez ten okres kierowca nie może popełnić tego samego wykroczenia i musi on przestrzegać porządku prawnego. W przeciwnym razie kara zostanie odwieszona. Warunkowe umorzenie postępowania karnego ma ogromne znaczenie w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów. W takich wypadkach, sąd może je orzec na okres krótszy niż 3 lata, a w praktyce nawet na okres 1 roku.

FAQ – Jazda po alkoholu

Co grozi za 0,2 promila?

0,2 promila to maksymalnie dopuszczalny poziom stężenia alkoholu.  Jeżeli zaś w wyniku kontroli ustalone zostanie, że kierowca ma od 0-0,19 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, nie podlega on odpowiedzialności prawnej ani karnej. Zgodnie z obowiązującym prawem sytuacja, w której kierowca pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym posiada w wydychanym powietrzu 0,2 promila alkoholu, stanowi wykroczenie. Przekraczając podany limit, prowadzący pojazd znajduje się w tzw. stanie po spożyciu alkoholu i naraża się na karę za wykroczenie. Kierowca dopuszczający się wykroczenia podlega grzywnie w wysokości od 50 zł do 5000 zł, karze ograniczenia wolności (areszt do 30 dni) lub karze więzienia do dwóch lat, a także nałożeniu na niego całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat oraz otrzymaniem 10 punktów karnych.

Jaka kara obowiązuje za 0,5 promila alkoholu u kierowcy?

Podobnie, jak ilość 0,2 promila alkoholu u kierowcy stanowi pewien określony limit spożytego alkoholu – tak, 0,5 promila alkoholu jest jego górną granicą. Po przekroczeniu tej zawartości alkoholu we krwi, kierowca – według litery prawa – jest nietrzeźwy czyli wykazuje znaczące i łatwe do zaobserwowania zaburzenia funkcjonowania (m.in. koordynacji i równowagi), a przede wszystkim dopuszcza się (zgodnie z § 1 art. 178a kodeksu karnego) przestępstwa, za co grozi mu nie tylko wpis do Krajowego Rejestru Karnego, ale także otrzymanie 10 punktów karnych, grzywna (której wysokość warunkują dochody kierowcy – od 10 do 540 stawek dziennych, z czego minimalna stawka nie może wynosić mniej niż 10 zł, a najwyższa nie więcej niż 2000 zł), ograniczenie lub pozbawienie wolności do dwóch lat, a także co najmniej trzyletni bądź dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu, gdy alkomat wskazuje 1 promil?

Stężenie o wysokości 1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi, jak powyżej podano, przestępstwo. Kierowcy grozi zatem szereg kar wynikających z jazdy w stanie nietrzeźwości – m.in. grzywna, 10 punktów karnych, ograniczenie lub pozbawienie wolności i zakaz prowadzenia pojazdów (w wymiarze i zakresach podanych powyżej). 

1,5 promila alkoholu we krwi – jaka kara grozi kierowcy?

Mając 1,5 promila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu, nietrzeźwy kierowca nie powinien kierować jakimkolwiek pojazdem w ruchu lądowym, powietrznym ani wodnym. Decydując się na taki krok, popełnia zatem przestępstwo i zgodnie z zgodnie z § 1 art. 178a kodeksu karnego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto grozi mu grzywna, punkty karne, ograniczenie lub pozbawienie wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, omówionymi wcześniej w niniejszym artykule, w części poświęconej karze za popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości. Kierowca otrzymać może zatem 10 punktów karnych, karę grzywny (ustaloną według dziennej stawki po uwzględnieniu kryterium dochodowego) albo karę pozbawienia bądź ograniczenia wolności, a także zakaz prowadzenia pojazdów określony limitem czasowym. 

Jeśli potrzebują państwo pomocy lub porady prawnej w związku z konsekwencjami prawnymi w sprawie o jazdę po alkoholu, jeśli następuje obawa, że sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów lub o karze pozbawienia wolności najlepiej skontaktować się z prawnikiem.

Dowiedz się więcej na Lex Traffic – Kancelaria prawa ruchu drogowego