Szukaj
Close this search box.

Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Samochód znacząco ułatwia nam życie, zapewniając tak potrzebną dziś mobilność, komfortowe warunki przemierzania tras o dowolnej długości oraz niezależność. Do tego, co dobre szybko się przyzwyczajamy, dlatego bardzo trudno z tego zrezygnować. Z tego powodu osoby, które otrzymały sądowny zakaz prowadzenia pojazdów z uwagi na popełnione wykroczenia bądź przestępstwa, nie zawsze należycie go respektują. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że zignorowanie tego orzeczenia jest zabronione i niesie ze sobą szereg konsekwencji prawnych, które bywają niezwykle dotkliwe. Co grozi tym, którym zostanie udowodnione złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niezależnie od tego, czy robili to na drodze o niskim bądź znikomym natężeniu ruchu, czy na autostradzie?

Zmierzyć się z następstwami popełnienia czynu zabronionego

Warto zacząć od tego, że wyrok, przy pomocy którego nałożono na oskarżonego wspomniane ograniczenie musi być prawomocny. Ma to miejsce, gdy strona nie złożyła apelacji, lub gdy została ona rozpatrzona przez Sąd Okręgowy. Tylko wtedy można pociągnąć osobę do dalszej odpowiedzialności. Istotną kwestią jest również to, od kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów. Najczęściej jest on liczony od momentu zatrzymania dokumentu przez policję lub od dnia, w którym został on zwrócony do wydziału komunikacji, do czego wymiar sprawiedliwości zobowiązał kierowcę. Gdy oba wymienione wcześniej warunki zostały spełnione i zatrzymano osobę, która mimo tego prowadziła wóz, zostaje wobec niej wszczęte postępowanie na podstawie artykułu 244 kodeksu karnego. Zgodnie z nim, za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Należy podkreślić, że to nie jedyne konsekwencje, z którymi przyjdzie się zmierzyć popełniającemu przestępstwo. Dodatkowo możliwe jest również nałożenie kolejnego zakazu prowadzenia pojazdów, którego okres obowiązywania jest w stanie sięgać od roku aż do piętnastu lat! W najgorszym przypadku oskarżony trafia więc do zakładu karnego na pięć lat, a przez piętnaście nie może kierować żadnym pojazdem mechanicznym. Z kolei najbardziej korzystną opcją jest łagodne potraktowanie przez sąd, który dysponuje również takimi karami jak grzywna oraz ograniczenie wolności.

Okoliczności zdarzenia kluczowe podczas wydawania wyroku

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku całego orzecznictwa, nie sposób z góry przewidzieć jaki zapadnie wyrok. Wymiar sprawiedliwości do każdej sprawy podchodzi bowiem indywidualnie i kompleksowo. Analizowana jest zarówno osoba oskarżonego, jak i charakter zdarzenia. W obu tych przypadkach efektem może być pojawienie się okoliczności łagodzących, bądź przeciwnie, tych, które przyczynią się do sporządzenia surowego orzeczenia. Na mniej dotkliwy wyrok mogą liczyć ci, którzy nie byli wcześniej karani (pomijając oczywiście nałożenie na nich zakazu prowadzenia pojazdów), prowadzą przykładne życie rodzinne, udzielają się na rzecz społeczeństwa, pracują i cieszą się ogólnym szacunkiem, a popełnione błędy miały charakter wyjątku. W ich przypadku istnieje bowiem duża szansa na to, że wrócą na dobrą drogę i nie będą więcej łamać prawa, a wieloletni pobyt w więzieniu mógłby wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Istotne jest również zachowanie podczas zatrzymania przez policję. Pokora, spokój, dostosowywanie się do poleceń i instrukcji wydawanych przez funkcjonariuszy – to one są mile widziane, w przeciwieństwie do kłótni, czy prób podejmowania ucieczki bądź mataczenia. Kluczowe jest również to, czy dana osoba jest trzeźwa. Z łatwością można więc wysnuć wniosek mówiący o tym, że na najsurowszy wymiar kary muszą przygotować się ci, którzy wielokrotnie złamali zakaz lub wsiedli za kierownicę po spożyciu alkoholu czy środków odurzających. Lekceważenie sądu i rażąca nieodpowiedzialność oraz lekkomyślność polegające na stworzeniu zagrożenia dla życia i zdrowia innych są piętnowane z całą mocą.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – czy można liczyć na taki wyrok?

Jednym z najkorzystniejszych orzeczeń jest bez wątpienia warunkowe umorzenie postępowania karnego. Niestety, od czasu nowelizacji kodeksu karnego, która weszła w życie w 2017 roku, uzyskanie takiego wyroku w przypadku złamania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie jest już możliwe. Wciąż jednak pozostaje wiele możliwości starania się o uzyskanie stosunkowo łagodnego wymiaru kary. Przykładowo, w momencie skazania na karę pozbawienia wolności bez szans na warunkowe zawieszenie jej wykonania, która nie przekracza dwunastu miesięcy, można wnioskować o zastosowanie alternatywy dla osadzenia w więzieniu. Jest nią dozór elektroniczny, dzięki któremu ograniczenie swobody nie będzie tak dotkliwe. Aby zwiększyć swoje szanse warto zatrudnić adwokata, który będzie reprezentował interesy tak, by doprowadzić do pomyślnego zakończenia postępowania. Kluczowe jest również unikanie ponownego złamania zakazu, które znacząco skomplikowałoby sytuację i wiązałoby się z poważniejszymi konsekwencjami oraz utratą szans na zrozumienie i cierpliwość wykazywane przez sąd.