Szukaj
Close this search box.
Spowodowanie wypadku w ruchu

Art. 177. KK – Spowodowanie wypadku w ruchu

Wypadek komunikacyjny to jedno z najbardziej poważnych wykroczeń drogowych, a często także przestępstwo. Może za nie grozić nie tylko odpowiedzialność finansowa, ale również utrata prawa jazdy, a nawet kara pozbawienia wolności. Regulacje dotyczące tego typu zdarzeń znajdują się w Kodeksie Karnym, a dokładniej w jego 177. artykule. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat wypadków w ruchu i co na ten temat mówią przepisy prawa.

Art. 177. KK — opis

Art. 177. KK składa się z trzech punktów. Dotyczy on spowodowania wypadku w ruchu lądowym, wodnym oraz drogowym. Według postanowień pierwszego punktu odpowiedzialność ponosi każdy, kto naruszył zasady bezpieczeństwa i w ten sposób spowodował wypadek, w którym osoba trzecia poniosła obrażenia na ciele. Wówczas taki uczestnik ruchu drogowego musi się liczyć z karą pozbawienia wolności aż do lat 3. Warto podkreślić, że nie ma znaczenia, czy zdarzenie zostało spowodowane umyślnie, czy też nie. Ponadto warto mieć na uwadze fakt, że uczestnikiem ruchu drogowego są nie tylko kierowcy, ale także piesi. Ich również obowiązuje art. 177. KK.

W punkcie pierwszym art. 177. KK ustawodawca odnosi się także do art. 157 § 1. Określa się w nim obrażenia ciała, za które odpowiedzialność ponosi uczestnik ruchu, który złamał zasady bezpieczeństwa. Natomiast art. 157 § 1 KK za obrażenia ciała uznaje „naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowa, inny niż określony w art. 156 § 1”. Z kolei art. 156 § 1 KK mówi o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, czyli m.in. uszkodzeniu wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, ciężkiego kalectwa, choroby psychicznej, trwałej niezdolności do pracy czy zeszpecenia. Oznacza to, że art. 177 § 1 KK ma zastosowanie w przypadku lekkich obrażeń ciała.

Dalsza część art. 177. KK, a mianowicie punkt drugi, mówi o spowodowaniu wypadku, którego efektem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby trzeciej. Wówczas wymiar kary jest znacznie wyższy, ponieważ może wynosić nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Warto podkreślić, że w tej sytuacji ustawodawca określa minimalny wymiar kary. Jest to 6 miesięcy więzienia.

W punkcie trzecim art. 177. KK ustawodawca doprecyzowuje sytuację, w której poszkodowanym jest osoba bliska. Wówczas sprawca nie będzie automatycznie ścigany z urzędu. Nie oznacza to jednak, że pozostanie całkowicie bezkarny. Jeśli osoba, która poniosła obrażenia ciała, zdecyduje się na złożenie wniosku o ściganie przestępstwa, wówczas będzie ono rozpatrywane na powyższych zasadach.

Co grozi za nieumyślne spowodowanie wypadku?

Według art. 177. KK nie ma znaczenia, czy sprawca spowodował wypadek umyślnie, czy też nie. Jeśli złamał zasady bezpieczeństwa, wówczas zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku odpowiada tak samo. To oznacza, że za stworzenie zagrożenia, w którym osoba trzecia poniosła lekkie obrażenia, może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli natomiast efektem zdarzenia są ciężkie obrażenia u ofiary lub jej śmierć, wówczas takiemu uczestnikowi ruchu drogowego może zostać zasądzona kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności, przy czym nie może to być mniej niż 6 miesięcy.

Co jest za spowodowanie wypadku?

Decydując się więc na złamanie zasad ruchu, niezależnie od tego, czy jest się kierowcą, czy pieszym, należy mieć na uwadze fakt, że ewentualne konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Oczywiście nie mówimy tutaj tylko o karze pozbawienia wolności wynikającej z art. 177. KK. Poszkodowany lub rodzina poszkodowanego (jeśli w wyniku wypadku doszło do śmierci lub niezdolności do czynności prawnych), może także wnioskować o odszkodowanie. Choć przepisy prawa nie podają konkretnej kwoty, to mówią o „odpowiedniej sumie pieniędzy”. W praktyce mogą to być nawet setki tysięcy złotych.

Co grozi za spowodowanie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu?

Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, za spowodowanie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności. Wynika to z przepisów art. 177. KK. Jest ona zależna od stopnia uszkodzenia ciała i może wynosić nawet do 8 lat. Przepisy te mają zastosowanie nie tylko w przypadku kierowców, ale także w przypadku pieszych. Przykładowo, jeśli pieszy obleje szybę jadącego pojazdu, a na skutek tego samochód uderzy w drzewo i kierowca dozna obrażeń, wówczas przepisy Kodeksu Karnego mają zastosowanie wobec pieszego.

Czy za spowodowanie wypadku można stracić prawo jazdy?

Choć nie wynika to bezpośrednio z art. 177. KK, to za spowodowanie wypadku kierowca może stracić prawo jazdy. Odbierane jest ono m.in. w przypadku popełniania przestępstwa. Przestępstwem jest natomiast spowodowanie minimum średniego uszczerbku na zdrowiu, czyli takiego, który trwa więcej niż 7 dni. W związku z tym prawo jazdy może być odebrane na więcej niż rok. Z zakazem prowadzenia pojazdów musi się także liczyć kierowca, który ucieknie z miejsca wypadku lub spowoduje go pod wpływem alkoholu. Co istotne, policjant może także odebrać prawo jazdy za przestępstwo popełnione na rowerze lub nawet… jachcie, ponieważ art. 177. KK mówi nie tylko o ruchu drogowym, ale także wodnym i lotniczym.