Przestępstwo groźby karalnej jest stosunkowo popularne – w istocie większość z nas w swoim ...

Żyjąc w państwie, które zapewnia swoim obywatelom korzystanie z wolności słowa można bez przeszkód ...