Szukaj
Close this search box.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Kierowca, u którego podczas rutynowej kontroli drogowej zostanie stwierdzona niedopuszczalna wartość alkoholu w wydychanym powietrzu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Niewiele jednak osób wie, że istnieje możliwość ubiegania się o tzw. warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu. Kierowcy najczęściej dobrowolnie przyznają się do winy i poddają się grążącym sankcjom, co w wielu przypadkach jest błędne. Kiedy można starć się o warunkowe umorzenie kary? Przeczytasz w naszym artykule. 

Kiedy można starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania jest zakończeniem prowadzenia postępowania na jego wcześniejszym etapie. Może zostać złożone na etapie przygotowawczym, jako wniosek do prokuratora o skierowanie do sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie kary. Kiedy jednak prokurator nie uwzględni prośby, istnieje możliwość skierowania takiego wniosku do sądu, uwzględniając okoliczności sprawy i niski stopień szkodliwości popełnionego czynu. Powinien być złożony pisemnie wraz z załączoną dokumentacją o nienagannej postawie w pracy czy uczelni oraz badań lekarskich o nienadużywaniu alkoholu w sposób czynny.

Warto pamiętać, że aby wniosek mógł być rozpatrzony pozytywnie, muszą być spełnione pewne przesłanki zawarte w Kodeksie Karnym w artykule 66 § 1, to jest:

  • społeczna szkodliwość czynu i wina jest nieznaczna (nie doszło do wypadku czy kolizji);
  • okoliczności popełnienia czynu są w pełni wyjaśnione (sprawca przyznaje się do winy i wyjaśnia wszystkie okoliczności);
  • sprawca nie był karany za wcześniej popełnione przestępstwa umyślne;
  • postawa sprawcy i jego dotychczas prowadzony sposób życia pozwalają przypuszczać, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, a prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu było jednorazowym odstępstwem. 

Co wiąże się z warunkowym umorzeniem postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem i następuje na okres próby od 1 roku do 3 lat. W tym czasie sprawca musi przestrzegać porządku prawnego. Dodatkowo sąd może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat bądź całkowicie odstąpić od jego wymierzenia. Sąd może zobowiązać również sprawcę do zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości do 60 tys. złotych w zależności od sytuacji majątkowej sprawcy na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Najczęściej kary pieniężne są jednak dużo niższe niż w przypadku normalnego postępowania o popełnieniu przestępstwa. 

Dlaczego warunkowe umorzenie postępowania jest korzystnym rozwiązaniem dla kierowców?

W normalnym postępowaniu sądowym związanym z popełnieniem przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu sąd wymierza zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. W postepowaniu warunkowym sąd może odstąpić od wymierzania kary lub zastosować krótszy okres np. 1 rok lub 2 lata. Warto pamiętać, że kiedy okres zakazu prowadzenia pojazdów jest wyższy niż 1 rok, istnieje konieczność powtórnego zdawania prawa jazdy. Dodatkowo osoba, według której postępowanie zostało umorzone warunkowo, w świetle prawa nadal pozostaje osobą niekaraną, co znacząco wpływa na życie osobiste i zawodowe. 

Warto pamiętać, że kierowca posiadający różne kategorie uprawnień może starać się o wyłączenie ich spod zakazu prowadzenia pojazdów. Zatrzymanie uprawnień powinno dotyczyć jedynie pojazdu, który sprawca prowadził w momencie popełnienia przestępstwa.