Szukaj
Close this search box.

Przekroczenie prędkości o 50 poza terenem zabudowanym

Przepisy prawa o ruchu drogowym, w myśl często nowelizowanej Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98,  poz. 602) dokładnie klasyfikują obowiązki i prawa kierowców oraz określają z precyzją, jakie kary grożą osobom, które przepisy łamią. Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego może skutkować nie tylko otrzymaniem kary, ujętej w przepisach, ale przede wszystkim ograniczeniem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przekroczenie prędkości o 50 poza terenem zabudowanym oraz w strefie zabudowanej to poważne naruszenie przepisów, za które grozi surowa kara. Czy w przypadku złamania tego przepisu można stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów?

Przekroczenie prędkości o 50 km/h i zmiana przepisów

Najnowsza nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w 2021 roku zapowiadała wprowadzenie surowej kary dla kierowców, którzy poza terenem zabudowanym dopuszczą się przekroczenia prędkości o 50 km/h. Dopuszczalna prędkość dla pojazdów do 3,5 tony na autostradach wynosi 140 km/h, na drogach ekspresowych dwujezdniowych 120 km/h, na ekspresówkach jednojezdniowych 100 km/h, natomiast na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych możesz poruszać się z maksymalną prędkością 90 km/h, na drogach dwujezdniowych z prędkością 100 km/h. Za przekroczenie prędkości na drogach znajdujących się poza terenem zabudowanym grożą kary w postaci mandatów karnych oraz punktów karnych. Wprowadzono limit 60 km/h dla kierowców, prowadzących pojazdy osobowe w terenie zabudowanym między godziną 23.00, a 5.00 jednak za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie niezabudowanym grozi surowa kara.

Czy za przekroczenie prędkości o 50 poza terenem zabudowanym stracisz prawo jazdy?

Czasowa utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym na razie nie została wprowadzona ze względu na przeciążenie powiatowych jednostek, zajmujących się sprawami kierowców, przekraczających taką prędkość w terenie zabudowanym. Osoby, które dopuszczą się prowadzenia pojazdu z prędkością większą od maksymalnie dozwolonej o ponad 50 km/h poza miastem zmuszone będą zapłacić mandat karny w wysokości od 400 do 500 zł. Wykroczenie związane jest również z otrzymaniem 10 punktów karnych. Prowadzenie pojazdu z prędkością, która o ponad 50 km/h przekracza dozwoloną zagraża zdrowiu i życiu uczestników ruchu drogowego. Zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach pogodowych przekroczenie dozwolonej prędkości i związane z tym faktem następstwa są najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych. Przy tak dużej prędkości zdarzenia drogowe są często tragiczne w skutkach. Mandat karny oraz punkty karne w myśl planów ustawodawcy mogą wzrosnąć w zależności od częstotliwości łamania przepisów przez konkretnego kierowcę (warunki recydywy). 

Przekroczenie prędkości o 50 w mieście-jakie konsekwencje?

Kierowca, który w mieście porusza się z prędkością 51 i więcej km/h niż zakładana w przepisach wartość maksymalna podlega karze utraty prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Za przekroczenie prędkości o 50 poza terenem zabudowanym grozi mandat, na obszarze zabudowanym natomiast konsekwencje tak drastycznych naruszeń muszą być znacznym utrudnieniem dla kierowców. Na obszarze zabudowanym zdecydowanie większa ilość pieszych narażona jest na niebezpieczeństwo, związane z nadmierną prędkością, z jaką poruszają się pojazdy. Konsekwencje niedostosowania się do przepisów ruchu drogowego poniesie kierowca, który zostanie zatrzymany przez patrol policyjny oraz za pomocą urządzenia fotorejestrującego prędkość pojazdów.