Art. 178a KK (Kodeksu Karnego) odnosi się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po wpływem środka odurzającego. Zarówno jeśli zdarzyło się to pierwszy raz, jak i w sytuacjach ponownego popełnienia przestępstwa. Alkohol oraz narkotyki są substancjami psychoaktywnymi, intensywnie wpływającymi ...

Każdy kierowca powinien doskonale zdawać sobie sprawę, że prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu po spożyciu alkoholu stanowi niesamowite niebezpieczeństwo dla niego samego i innych uczestników ruchu drogowego. Często pojawiają się wątpliwości, po jakim czasie od wypicia drinka można wsiąść za kierownicę samochodu. Wszystko zależy ...

Przepisy prawne mają na celu uporządkowanie zasad oraz konsekwencji formalnych, związanych z ich naruszeniem. Ustawy określają porządek prawny, systematyzując przepisy w określone kategorie. Wśród nich znajdują się kodeksy, dzięki którym usystematyzowane przepisy mogą stanowić podstawę prawną m. in. postanowień sądowych. ...

Pozew to podstawowe, jeśli nie najważniejsze pismo procesowe w procedurze cywilnej – właśnie ono inicjuje drogę sądową, która umożliwia wyegzekwowanie od pozwanego należnego roszczenia. Osoba wnosząca pozew nazywana jest w naszym system powodem, po przeciwnej stronie stoi natomiast pozwany. W ...

Zatrzymanie prawa jazdy przez policjanta w czasie kontroli drogowej bywa kontrowersyjne, choć w większości przypadków przepisy są jednoznaczne i można łatwo zrozumieć, co ustawodawca chciał osiągnąć, wprowadzając takie rozwiązanie. Sytuacji, w których dokument zostanie odebrany, jest jednak kilka i nie ...

Nietrzeźwość kierowców już od wielu lat stanowi ogromny problem na polskich drogach. Szczególnie podczas przerw świątecznych czy długich weekendów. Wiele osób myśląc, iż brak objawów upojenia czy tzw. kaca wskazuje na całkowite wytrzeźwienie – jest błędne. Każdy organizm w innym ...

Jazda po alkoholu, jest nieodpowiedzialna, a ponadto surowo karana – to jedna z najczęstszych przyczyn drogowych wypadków. Sprawcami tego rodzaju wydarzeń, są zwykle osoby będące w przedziale wiekowym 25-39 lat. Pomimo tego, jak wynika z danych zgromadzonych przez Policję, ciągle ...

Przepisy prawa o ruchu drogowym, w myśl często nowelizowanej Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98,  poz. 602) dokładnie klasyfikują obowiązki i prawa kierowców oraz określają z precyzją, jakie kary grożą ...

Kierowca, u którego podczas rutynowej kontroli drogowej zostanie stwierdzona niedopuszczalna wartość alkoholu w wydychanym powietrzu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Niewiele jednak osób wie, że istnieje możliwość ubiegania się o tzw. warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po ...

Prowadzenie samochodu w Polsce jest zabronione. Kierowcy, którzy kierują pojazdem po spożyciu alkoholu, popełniają wykroczenie bądź nawet przestępstwo, w zależności od kwalifikacji czynu. Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji takiego zachowania jest utrata uprawnień do prowadzenia samochodu. Jak odzyskać prawo jazdy zabrane ...