Rozwód jest bardzo ciężkim i emocjonalnym wydarzeniem dla obu stron małżeństwa. Warto też wiedzieć, że rozwód może być dany z jednej winy małżonka lub za obopólną zgodą. Do rozwodu należy się dobrze przygotować. Warto więc wiedzieć, jakie dokumenty będą nam ...

Pozew rozwodowy stanowi dokument procesowy, który inicjuje proces rozwodowy. Wiele osób zastanawia się jak złożyć pozew o rozwód w taki sposób, aby uniknąć późniejszego wzywania do uzupełnienia braków. Powinien zostać złożony do biura podawczego sądu, w którym małżonkowie mieli ostatnie ...

Rozwód to jeden z trudniejszych okresów w naszym życiu, do którego warto należycie się przygotować. By cały proces mógł przejść sprawnie i bez zbędnej zwłoki, potrzebne będzie spełnienie wszelkich wymogów formalnych, które narzuca nam ustawodawca. Kiedy zostanie podjęta decyzja o ...

Poziom bezpieczeństwa na naszych drogach pozostawia wiele do życzenia, a za olbrzymią ilość zagrożeń odpowiadają nietrzeźwi kierowcy. Mimo wielu kampanii uświadamiających, ilość osób siadających “za kółko” pod wpływem nadal jest olbrzymia. Mimo, że w 2020 roku ujawniono “zaledwie” 98 941 ...

W zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowcy, konsekwencje prawne mogą się od siebie różnić. Jazda w stanie nietrzeźwości grozi pozbawieniem prawa jazdy, na okres nie mniejszy, niż 3 lata. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi bardzo dotkliwą karę, dlatego większość ...

Art. 178a KK (Kodeksu Karnego) odnosi się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po wpływem środka odurzającego. Zarówno jeśli zdarzyło się to pierwszy raz, jak i w sytuacjach ponownego popełnienia przestępstwa. Alkohol oraz narkotyki są substancjami psychoaktywnymi, intensywnie wpływającymi ...

Każdy kierowca powinien doskonale zdawać sobie sprawę, że prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu po spożyciu alkoholu stanowi niesamowite niebezpieczeństwo dla niego samego i innych uczestników ruchu drogowego. Często pojawiają się wątpliwości, po jakim czasie od wypicia drinka można wsiąść za kierownicę samochodu. Wszystko zależy ...

Przepisy prawne mają na celu uporządkowanie zasad oraz konsekwencji formalnych, związanych z ich naruszeniem. Ustawy określają porządek prawny, systematyzując przepisy w określone kategorie. Wśród nich znajdują się kodeksy, dzięki którym usystematyzowane przepisy mogą stanowić podstawę prawną m. in. postanowień sądowych. ...

Pozew to podstawowe, jeśli nie najważniejsze pismo procesowe w procedurze cywilnej – właśnie ono inicjuje drogę sądową, która umożliwia wyegzekwowanie od pozwanego należnego roszczenia. Osoba wnosząca pozew nazywana jest w naszym system powodem, po przeciwnej stronie stoi natomiast pozwany. W ...

Zatrzymanie prawa jazdy przez policjanta w czasie kontroli drogowej bywa kontrowersyjne, choć w większości przypadków przepisy są jednoznaczne i można łatwo zrozumieć, co ustawodawca chciał osiągnąć, wprowadzając takie rozwiązanie. Sytuacji, w których dokument zostanie odebrany, jest jednak kilka i nie ...