Szukaj
Close this search box.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem jest specyficznym rodzajem sprawy rozwodowej. Jak wygląda i jakie niesie ze sobą konsekwencje rozwód z orzeczeniem o winie?

Sprawa rozwodowa a orzeczenie o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce, gdy winą za rozkład pożycia zostanie obarczony któryś z małżonków. Sąd może zdecydować o zaniechaniu orzekania o winie na wniosek małżonków. Skutkiem tego jest brak ciążącej winy na jednym z małżonków. Orzeczenie o winie może być w jednym z następujących wariantów:

  • Z wyłącznej winy męża,
  • Z wyłącznej winy żony,
  • Z winy obu stron
  • Bez orzekania o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – decyzja sądu

Rozwód z orzeczeniem winy głównie ma znaczenie w sytuacji pojawienia się obowiązku alimentacyjnego ze strony jednego z małżonków na rzecz drugiego. Roszczenie alimentacyjne może złożyć małżonek, którego nie obarczono wyłączną winą za rozkład pożycia. Przysługuje również małżonkom w sytuacji wyroku bez orzekania o winie i wyroku z winy obu stron.

Przyczyna rozwodu a wina

Nie istnieje jednoznaczna definicja winy w prawnych źródłach. Wyjaśnienia pojęcia można doszukiwać się w orzecznictwie sądów.

Sąd może brać pod uwagę dobra materialne oraz dbałość o materialne warunki rodziny. Za winę uznaje się działania i zachowania, które są sprzeczne z szeroko pojętymi obowiązkami małżeńskimi. Więź osobista to fizyczna i duchowa wspólnota pomiędzy małżonkami. Naruszeniem jej są m.in. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. Przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie może być uzależnienie lub porzucenie małżonka, czyli opuszczenie bez powodu, który jest uzasadniony.

Odmowa rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie wymaga odpowiednich przesłanek, które są dowodami winy jednej ze stron. Środkami dowodowymi są m.in. zeznania świadków, korespondencja, zaświadczenia lekarskie oraz notatki z interwencji policji.

Są sytuacje, w których nie jest dopuszczalny rozwód. To przypadek, gdy małżonek winny pożycia żąda rozwodu, a rozwód byłby wbrew interesom drugiego małżonka. Dotyczy to np. nieuleczalnej choroby jednego z małżonków, który wymaga wsparcia.

Skutki rozwodu

Skutkiem rozwodu jest powstanie rozdzielności majątkowej, możliwość przyjęcia ponownie poprzedniego nazwiska oraz prawo do zawarcia kolejnego związku małżeńskiego.

Rozwód z orzeczeniem o winie – ile trwa?

Rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej niż rozwód bez orzekania. Jest to spowodowane długim postępowaniem dowodowym. Często jest konieczne przesłuchanie znacznej ilości świadków. Zdarza się, że małżonek, który został uznany winnym, wnosi apelację, co wydłuża okres trwania sprawy rozwodowej. Rozwód bez orzekania o winie niekiedy kończy się na jednej rozprawie. Rozwody z orzeczeniem winy potrafią trwać latami.