Szukaj
Close this search box.

Rozwód bez orzekania o winie – jak to załatwić?

Rozwód bez orzekania o winie to najłagodniejszy i najszybszy sposób na zakończenie małżeństwa. W takim przypadku legalizacja rozstania się jest możliwa bez wyciągania na światło dzienne intymnych i niewygodnych historii z życia. Podpowiadamy, jak poprawnie napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie, co wiążę się z mniejszym stresem i oszczędnością czasu.

Rozwód bez orzekania o winie – najważniejsze informacje

Rozwód za porozumieniem stron to najłagodniejsza forma zakończenia małżeństwa. Takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków, uznających, że żadne z nich nie jest winne rozpadowi związku. W takiej sytuacji sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. Rozwód bez orzekania o winie jest tańszy i szybszy od innych rozwiązań. Liczba rozpraw w przypadku porozumienia stron wynosi od 1 do 3, w zależności od tego czy małżonkowie posiadają dzieci. W tym wypadku sąd musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad nimi oraz o wysokości alimentów. Małżonkowie mogą się porozumieć i w tej sprawię i złożyć stosowny wniosek o nieorzekanie o kontaktach nad dziećmi, co znacznie przyśpiesza proces rozwodowy i redukuje ilość stresu związanego z tym nieprzyjemnym wydarzeniem.

Jedną z konsekwencji takie formy rozwodu bywa konieczność płacenia alimentów na rzecz strony, która znalazła się w złej sytuacji finansowej. Taka osoba powinna zebrać dowody potwierdzające jej niedostatek i dołączyć je do wniosku o alimenty. Sąd po przeanalizowanie dokumentów i w razie konieczności przesłuchaniu świadków przychyla się do prośby        lub odrzuca wniosek. Warto pamiętać, że decyzja o rozwodzie za porozumieniem stron ma charakter odwracalny, można ją zmienić i zmodyfikować wniosek.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Pozew o rozwód należy złożyć w wydziale cywilnym odpowiedniego do miejsca zamieszkania sądu okręgowego. Można to zrobić osobiście lub za pomocy poczty, pamiętając                 o skorzystaniu z opcji potwierdzającej nadanie listu. Od pozwu pobierana jest opłata w wysokości 600 złotych, a w przypadku uprawomocnienia wyroku potwierdzającego rozwód         za porozumieniem stron sąd zwraca stronie z urzędu połowę tej kwoty.

Pisząc samodzielnie pozew o rozwód bez orzekania o winien należy pamiętać, że muszą się w nim znaleźć następujące informacje:

  • dane powoda oraz pozwanego (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania),
  • data zawarcia aktu małżeńskiego,
  • przyczyna rozpadu małżeństwa,
  • w przypadku posiadania dzieci należy podać ich dane,
  • wskazanie sytuacji zarobkowej i majątkowej małżonków,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty,
  • odpowiednie sformułowanie jasno określające, że jest to pozew o rozwód bez orzekania o winie.