Szukaj
Close this search box.

Jak szybko załatwić rozwód?

Czy każdy rozwód musi oznaczać stres i przeciągającą się w nieskończoność batalię o winę, majątek i kontakty z dziećmi? Oczywiście nie, ale niestety często tak się dzieje. Dla par, które potrafią się porozumieć, istnieją metody jak szybko załatwić rozwód. Niemniej, zazwyczaj w takim przypadku konieczna jest współpraca między partnerami. Kiedy porozumienia nie ma – scenariusze mogą być różne, ale i w takim przypadku istnieje kilka sposobów, aby czas od złożenia pozwu do rozwiązania małżeństwa był jak najkrótszy.

O czym pamiętać przy składaniu pozwu

W sprawach rozwodowych usługi pełnomocnika nie są konieczne. Niemniej, aby dowiedzieć się jak szybko załatwić rozwód, a co najważniejsze, żeby chronić swoje interesy pomoc pełnomocnika jest zdecydowanie wskazana.

Jedną z możliwości, które mogą pomóc w skróceniu czasu trwania sprawy rozwodowej jest odpowiednie skonstruowanie pozwu, a także w miarę możliwości porozumienia z małżonkiem. Aby sprawa została załatwiona jak najszybciej można sformułować pozew rozwodowy tak, aby ograniczyć jego treść do zakresu wymaganego przepisami prawa. Należy w nim wykazać przesłanki rozpadu związku małżeńskiego wynikające z przepisów prawa. 

Szybki rozwód można uzyskać, kiedy zrezygnuje się z sądowego rozstrzygania dodatkowych kwestii, jak majątek czy orzekanie o winie. warto też, jeśli nie jest to konieczne ograniczyć liczbę wniosków dowodowych i świadków do niezbędnego minimum. Niemniej, kiedy rozwodzi się para posiadająca małoletnie dzieci, kwestie dotyczące opieki i alimentów muszą zostać rozstrzygnięte, a przy braku jednomyślności może to wydłużyć postępowanie.

Porozumienie – najpewniejszy sposób jak szybko załatwić rozwód

Porozumienia pomiędzy małżonkami są coraz częstszą praktyką. Nawet jeśli małżonkowie nie rozstają się w zgodzie, porozumienie jest możliwe. Leży ono w interesie obu stron, przyspiesza postępowanie i pozwala uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i rozstrzygania sporów w sądzie.

W porozumieniu między małżonkami może zostać poruszona także kwestia winnego rozpadu związku. Pełnomocnicy obu stron mogą pomóc w negocjacjach i odpowiednio przygotować porozumienie, które będzie dołączone do pozwu rozwodowego. Pamiętać warto, że porozumienie mogą podpisać obie strony, natomiast pozew rozwodowy może złożyć tylko jedno z małżonków i widnieje na nim tylko jeden podpis.

Niezależnie od tego jaka jest przyczyna rozpadu małżeństwa, porozumienie i chęć szybkiego załatwienia sprawy przez obie strony jest najlepszą gwarancją jak szybko załatwić rozwód.