Szukaj
Close this search box.

ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

W Polsce co roku liczba rozwodów wzrasta, wzrastają też koszty, które należy ponieść decydując się na rozwód. Kalkulując koszty związane z przeprowadzeniem procesu rozwodowego należy oprócz kosztów pośrednich związanych choćby z podziałem majątku, wziąć pod uwagę koszty bezpośrednie związane z opłatami sądowymi oraz kosztami  adwokata, stanowiącymi nierzadko lwią część ponoszonych nakładów finansowych. Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej i od czego pobierane przez niego opłaty są uzależnione?

Od czego zależą koszty adwokackie w sprawie rozwodowej?

Honorarium za usługi pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) w sprawie rozwodowej ustalane jest zawsze w sposób indywidualny, po omówieniu sytuacji faktycznej i prawnej klienta oraz po określeniu oczekiwań klienta i związanych z tym czynności niezbędnych do przeprowadzenia sprawy. Jego wysokość zależy w dużej mierze od:

  • ilości porad prawnych
  • lokalizacji
  • stopnia zawiłości sprawy
  • systemu wynagrodzenia

Co oczywiste najwięcej należy zapłacić za sprawy zawiłe, np. w sytuacji, gdy orzeczenie o rozwodzie ma stanowić o winie jednej ze stron lub gdy do ustalenia pozostają kwestie opieki nad dziećmi. Koszty adwokackie wzrastają także, gdy w grę wchodzą ustalenia alimentacyjne i problematyczne zagadnienia dotyczące podziału majątku. Eskalacje konfliktu, namnażanie się rozpraw sądowych, kłótnie – to więcej pracy dla pełnomocnika.

Należy wziąć pod uwagę, że końcowy koszt wynagrodzeniu adwokata może się zmieniać  w zależności od ustalonego systemu wynagrodzenia. Wynikające z umowy rozliczenia ryczałtowe, godzinowe czy wynikowe mogą docelowo generować różne koszty w sprawach podobnej wagi.

Ile kosztuje adwokat w prawie rozwodowej?

W związku z tym, że wynagrodzenie pełnomocnika uzależnione jest od wielu zmiennych trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. W przypadku jednorazowej porady prawnej i pomocy w napisaniu pozwu koszty zaczynają się od kilkuset złotych. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pełnomocnik ma uczestniczyć w całym procesie rozwodowym. Wtedy ceny usług adwokackich wahają się od około 1000 zł w sprawach prostych do kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych w sytuacji rozwodów zawiłych ciągnących się latami.

Osobom, którym sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów honorarium pełnomocnika według cennika przysługuje po złożeniu odpowiedniego wniosku adwokat z urzędu, a koszty jego wynagrodzenia ponosi Skarb Państwa.  W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że w sprawach rozwodowych Sąd nie zawsze przychyla się do wniosku o pełnomocnika z urzędu, zwłaszcza jeśli w ocenie Sądu sprawa nie jest szczególnie zawiła.