Szukaj
Close this search box.

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol?

W zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowcy, konsekwencje prawne mogą się od siebie różnić. Jazda w stanie nietrzeźwości grozi pozbawieniem prawa jazdy, na okres nie mniejszy, niż 3 lata. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi bardzo dotkliwą karę, dlatego większość kierowców po jej otrzymaniu, wyraża chęć ponownego zyskania uprawnień. Chcąc wiedzieć, jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol, warto przeczytać poniższy artykuł, który pomoże poradzić sobie z tym niełatwym zadaniem. 

Strata prawa jazdy w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu

Wysokość stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd mechaniczny, ma znaczący wpływ na poziom kary, wymierzonej przez organy władzy. W przypadku jazdy pod wpływem, a zatem w sytuacji, w której we krwi stężenie alkoholu mieści się w przedziale od 0,2 do 0,5 promila, mówi się jedynie o wykroczeniu. Karą za wykroczenie może być pozbawienie prawa jazdy na okres od 6 miesięcy, do 3 lat. Inaczej wygląda sytuacja, w której kierowca jest nietrzeźwy, a zatem w jego organizmie znajduje się powyżej 0,5 promila alkoholu. Wówczas jest to traktowane, jak przestępstwo, a osoba, która się go dopuściła, może stracić prawo jazdy na okres od 3, do nawet 15 lat. W sytuacji, w której kierujący równocześnie popełni kilka wykroczeń, np. będąc nietrzeźwym doprowadzi do wypadku, istnieje ryzyko dożywotniego pozbawienia możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Jak odzyskać prawo jazdy, po odbyciu kary za jazdę w stanie nietrzeźwości? 

Po odbyciu całej kary, w wyniku której, przez jazdę po alkoholu, odebrano prawo jazdy, kierowca może odzyskać swoje uprawnienia. W sytuacji, w której zakaz prowadzenia był krótszy, niż rok, wystarczy udać się do starosty, złożyć odpowiedni wniosek, a także uzyskać zaświadczenie lekarskie, zgodnie z którym nie występują żadne przeciwskazania do prowadzenia pojazdów. Nieco trudniej wygląda to w przypadku osób, którym uprawnienia zabrano na okres dłuższy, niż rok. Wówczas, w pierwszej kolejności konieczne jest ponowne przejście egzaminów państwowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Dopiero po zdaniu testów, możliwe jest wnioskowanie o ponowne wydanie prawa jazdy. 

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol, w trakcie trwania kary?

W przypadku odebrania prawa jazdy na określony czas, w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu, możliwe jest skrócenie odbywanej kary. Po upływnie, nie mniej, jak połowy kary, kierowca może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok i tym samym prosić o skrócenie okresu pozbawienia prawa jazdy. W takiej sytuacji, ukarany wnioskuje o umożliwienie kierowania pojazdami, jeśli te będą wyposażone w tzw. alkolocki, czyli blokady alkoholowe. Tym samym kierowca będzie zobowiązany do zamontowania we własnym samochodzie zabezpieczenia, które uniemożliwi odpalenie silnika, jeśli ten będzie pod wpływem alkoholu. Oczywiście tylko w sytuacji, w której sąd przychyli się do wniosku, a tym samym pozwoli na wydanie prawa jazdy przez wydział komunikacji. Jeśli zakaz prowadzenia trwał minimum rok, sąd może skierować kierowcę na ponowne egzaminy. 

Odzyskanie prawa jazdy, po dożywotniej karze za jazdę po alkoholu

W niektórych sytuacjach, w których prowadzący pojazd mechaniczny był pod wpływem alkoholu i dopuścił się jeszcze innych przewinień, takich jak np. spowodowanie wypadku, ewentualna ucieczka z miejsca zbrodni itp., istnieje ryzyko dożywotniej utraty prawa jazdy. Jest to niezwykle dotkliwą karą, szczególnie dla osób, które z samochodu korzystają nie tylko prywatnie, ale też zawodowo. Z korzyścią dla takich przypadków, Polskie prawo przewiduje możliwość ponownego uzyskania uprawnień kierowcy. Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol na czas dożywotni? Niestety jest to proces długotrwały i nie da się go przyspieszyć. Kierowca ma prawo złożyć wniosek do sądu pierwszej instancji, jednak nie wcześniej, niż po upływie 10 lat od momentu zabrania uprawnień.