Szukaj
Close this search box.

Co po studiach prawniczych? Jakie są w Polsce zawody prawnicze?

Prawo to jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów w Polsce. Dzieje się tak z powodu przekonania, że da on lukratywną i obiecującą przyszłość i pewnego rodzaju prestiż. Kierunek można studiować zarówno stacjonarnie, jak i zaocznie – na uczelniach państwowych oraz prywatnych. Kim można zostać po studiach prawniczych? Jakie mamy zawody prawnicze w Polsce?

Pełnomocnicy – adwokaci i radcowie

Największa grupa absolwentów prawa wybiera kontynuację edukacji na aplikacjach: adwokackiej oraz radcowskiej. Dają one możliwość stania się pełnomocnikami profesjonalnymi. Obie grupy zawodowe mają obecnie te same uprawnienia, a podział jest według wielu sztuczny i już zdecydowanie archaiczny. Zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni mają możliwość reprezentowania swoich klientów przed organami państwowymi, przede wszystkim sądami. Chodzi o bitwę na argumenty na rozprawach, ale także o wcześniejszą wymianę pism i próbę dojścia do kompromisów zanim spór przeniesie się na salę sądową.

Sędzia i zawody pokrewne

Sędzia uchodzi za najbardziej prestiżowy, ale także i wymagający największej odpowiedzialności zawód prawniczy. Jest to osoba cechująca się wielką wiedzą prawniczą, ale także pewnego rodzaju zrozumieniem zwykłego życia – jej decyzje kształtują bowiem życie poszczególnych ludzi. Sędzią zostaje się po odbyciu aplikacji sędziowskiej w jedynej szkole sędziów – usytuowanej w Krakowie. Na samą aplikację bardzo ciężko się dostać, przyjmowani są tylko najlepsi. Kandydat na sędziego, po złożeniu aplikacji musi jeszcze przejść okres próbny jako asesor sądowy. Zupełnie inną ścieżką jest natomiast droga referendarza sądowego, który ma również swoją osobną aplikację. Ten zawód polega głównie na usprawnieniu pracy sądów, a powierzone referendarzom zadania należą do tych mniej odpowiedzialnych i bardziej „automatycznych”.

Prokurator – karny egzekutor

Kolejnym zawodem prawniczym jest zawód prokuratora. Co prawda, prokurator jest niezależny w ramach dokonywanych przez siebie czynności, ale jednocześnie jest bezpośrednio związany poleceniami bezpośredniego przełożonego. W tym sensie, zawód ten jest bardziej podatny na naciski polityczne, zwłaszcza że Prokuratorem Generalnym od 2016 roku jest Minister Sprawiedliwości, a więc członek rządu. Prokurator prowadzi śledztwo oraz nadzoruje dochodzenie – sprawuje funkcje człowieka odpowiedzialnego za postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Jedyna szkoła prokuratorów znajduje się w Krakowie.

Notariusz – między urzędnikiem a prawnikiem

Mało osób zdaje sobie sprawę, że zawodowym prawnikiem jest również notariusz, którego praca polega przede wszystkim na sporządzaniu uwierzytelnionych dokumentów wysokiej wagi (umowy zawarcia spółki, testamenty, akty poświadczenia dziedziczenia). Notariusze prowadzą swoje własne kancelarie, a za usługi pobierają jasno określone taksy. Ich praca, a więc dokładne sporządzenie dokumentów i przybijanie pieczątek, może wydawać się żmudna, a czasami nudna, ale jest lukratywna i dla bardzo wielu osób będzie niezwykle wygodna. Należy zdawać sobie równocześnie sprawę, że za wspomniane pieczątki notariusz odpowiada nazwiskiem, a więc ciąży na nim odpowiedzialność, wymagana jest także dokładna i skrupulatna wiedza prawnicza.

Komornik – nielubiany, ale konieczny

Chyba jest niewiele zawodów, które kojarzą się tak źle opinii publicznej, jak profesja komornika. Profesja ta jest jednak niezbędna dla prawidłowo funkcjonującego systemu. Po co bowiem sądy miałyby wydawać wyroki, skoro nie istniałyby narzędzia do ich przymusowego egzekwowania? Komornik zajmuje się właśnie egzekucją – stara się zająć orzeczonego od dłużnika na rzecz wierzyciela środki w drodze np. zajęcia rachunku bankowego czy licytacji składników majątku ruchomego, czy nawet nieruchomości. Komornicy działają przy wybranych sądach rejonowych.