Szukaj
Close this search box.

Adwokat z urzędu – ile kosztuje?

Adwokat jest to zawód zaufania publicznego, który daje uprawnienia do reprezentowania klienta w postępowaniu toczącym się przed sądem. Zazwyczaj to osoba, która jest stroną w postępowaniu, znajduje dla siebie pełnomocnika, który na podstawie umocowania reprezentuje go w sądzie. Zdarza się, że osoba potrzebująca adwokata nie ma wystarczających środków na pokrycie wynagrodzenia dla adwokata. Co w takiej sytuacji? Jak wygląda sytuacja zapłaty wynagrodzenia za adwokata z urzędu? Komu przysługuje pomoc adwokata z urzędu? Odpowiedzi na te i inne pytania w teście poniżej.

Co zrobić, aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu?

Po pierwsze trzeba spełniać ustawowe warunki, które regulują kto, może uzyskać pomoc adwokata z urzędu. Kolejnym krokiem jest wniosek o prawnika z urzędu i decyzja sadu właściwego. Pomoc z urzędu może uzyskać osobą, która jest zwolniona z kosztów postępowania sądowego, ale również osoba, która takiego zwolnienia dotychczas nie uzyskała. W drugim przypadku osoba, która ubiega się o pomoc z urzędu, musi złożyć oświadczenie, w którym stwierdza, ze nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia dla prawnika bez uszczerbku dla utrzymania swojej rodziny i siebie. Musi dostarczyć do sądu odpowiednie dokumenty potwierdzające jej sytuację majątkową oraz rodzinną. Należy pamiętać, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia niesie za sobą konsekwencję prawne.  

Wniosek o zwolnienie z kosztów wynagrodzenia adwokata można złożyć wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych, albo osobno ustnie lub do protokołu. 

Kto ponosi koszty wynagrodzenia dla adwokata w przypadku uwzględnienia wniosku o zwolnienie z kosztów wynagrodzenia dla adwokata?

Gdy określona osoba zostaje zwolniona z kosztów sądowych lub z wynagrodzenia adwokata, w tej sytuacji nie ponosi ona kosztów wynagrodzenie dla adwokata z majątku prywatnego. W tej sytuacji to Skarb Państwa ponosi wydatki związane z wykonywaniem czynności przez prawnika. Kwoty, jakie należą się adwokatowi ustanowionemu z urzędu, określają przepisy prawa, nie jest to dobrowolnie ustalona przez prawnika kwota, jest odpowiedni akt prawny, który reguluję stawki za określone czynności prawne.

Podsumowanie

Reasumując, w określonych sytuacjach można wnioskować o pomoc adwokata z urzędu, jeśli okoliczności oraz warunki uzyskania adwokata z urzędu zostaną spełnione, sąd, przed którym toczy się postępowanie, może uwzględnić wniosek. Gdy zostanie uwzględniony wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub kosztów wynagrodzenie przez określoną stronę postępowania, koszty wynagrodzenia dla adwokata z urzędu ponosi Skarb Państwa.