O PIŚMIE

PRENUMERATA

Dwumiesięcznik „Radca Prawny” ukazuje się także w wersji papierowej. Prenumerata wydań papierowych jest płatna ­– opłata roczna wynosi 35 zł.

Dla prenumeratorów, którzy chcą otrzymywać również drugie czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Radców Prawnych – kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ­– opłata roczna za oba tytuły wynosi 60 zł.

Aby otrzymywać prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto KRRP. Dane do przelewu:

Krajowa Izba Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 18 lok 4  00–478 Warszawa

Numer konta:

23 1140 1010 0000 5370 2300 1003

W tytule przelewu należy wpisać:

– imię i nazwisko adresata/nazwę i numer NIP kancelarii (dane do faktury),
– tytuł wybranego czasopisma,
– adres do wysyłki (jeśli jest inny niż w przelewie).

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy redakcji: radca.prawny@kirp.pl

KONTAKT

DWUMIESIĘCZNIK „RADCA PRAWNY” Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00–478 Warszawa,

tel. 22 821 99 71 wew. 105

22 821 99 72 wew. 105

22 626 82 49 wew. 105

email: radca.prawny@kirp.pl

REKLAMA

  BIURO REKLAMY

email: radca.prawny@kirp.pl

tel. 22 821 99 71 wew. 105

22 821 99 72 wew. 105

22 626 82 49 wew. 105

Dwumiesięcznik „Radca Prawny” to pismo samorządu radców prawnych. Jego podstawową formą jest forma elektroniczna. W przypadku chęci otrzymywania papierowej wersji pisma, prosimy o kontakt z Redakcją.

radca.prawny@kirp.pl

WYDAWCA

Krajowa Rada Radców Prawnych Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00–478 Warszawa,

REDAKCJA

Jowita Pilarska-Korczak – redaktor naczelny

Tomasz Osiński – zastępca redaktora naczelnego

Klara Szczęsnowicz – sekretarz redakcji

ZESPÓŁ Tomasz Działyński, Weronika Filiks, Stefan Mucha, Tomasz Scheffler, Ewa Urbanowicz

STALE WSPÓŁPRACUJĄ

Krzysztof Mering – redaktor prowadzący

Bogdan Bugdalski, Wojciech Tumidalski, Marcin Zawiśliński

ARTYKUŁY

W numerze 189/2020

pełen numer w wersji PDF (kliknij aby pobrać) Spis treści:

Od wydawcy

Aktualności